Korzyści

Środowisko

-1-

 Dbałość o środowisko zyskuje na znaczeniu. Firma MICHELIN od ponad stu lat angażuje się w zrównoważony rozwój, wprowadzając innowacyjne rozwiązania w obrębie swoich produktów, a także zmniejszając negatywny wpływ na środowisko 1 swoich europejskich zakładów produkcyjnych, które spełniają wymagania normy ISO 14001.

 Firma MICHELIN oferuje produkty, które odznaczają się mniejszym zużyciem surowców, takie jak opony bieżnikowane MICHELIN REMIX2.

1: Firma MICHELIN zmniejszyła ślad ekologiczny swych zakładów o 33% w ciągu 6 lat (źródło: raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, rok 2011).

2: MICHELIN REMIX pozwala uzyskać średnią oszczędność surowców na poziomie 50 kg.