Porady

Bezpieczeństwo

-1-

Funkcja opony

Ryzyko

Utrzymanie ciężaru Zgodnie
z charakterystyką pojazdu: obciążenie osi
Niewymiarowe opony będą nagrzewać się pod naciskiem. Może to doprowadzić do szybkiego pogorszenia stanu opony w czasie jazdy, a nawet jej przebicia. Nacisk na podłoże nie będzie rozkładany równomiernie, co negatywnie wpływa na zachowanie się opony i przyczepność, a także prowadzenie, sterowność i hamowanie. Bieżnikowanie może nie przynieść pożądanych rezultatów. Czas użytkowania opony będzie skrócony.
Odpowiednie zachowanie w przypadku zwiększonej prędkości Zgodnie z charakterystyką pojazdu:
maksymalna prędkość samochodu
Niewymiarowe opony będą nagrzewać się przy znacznej prędkości. Może to doprowadzić do szybkiego pogorszenia stanu opony w czasie jazdy, a nawet jej przebicia. Bieżnikowanie może nie przynieść pożądanych rezultatów. Czas użytkowania opony będzie skrócony.
Jazda po różnych nawierzchniach Zgodnie z przeznaczeniem opony Opona nieprzystosowana do warunków może:
- nagrzewać się: w przypadku opony do różnych zastosowań, która jest używana podczas długich podróży.
- ulegać uszkodzeniom: w przypadku bieżnika opony do zastosowań drogowych, która jest wykorzystywana do jazdy po drogach nieutwardzanych. W drugim przypadku opona wykazująca oznaki uszkodzenia powinna zostać poddana kontroli fachowca, który określi, czy należy ją naprawić lub zdemontować, czy też można z niej dalej korzystać. Warto podkreślić, że odsłonięte elementy metalowe mogą zardzewieć, a opona która wykazuje tego typu uszkodzenie nie może być dopuszczona do użytkowania. Może to doprowadzić do szybkiego pogorszenia stanu opony w czasie jazdy, a nawet jej przebicia. Bieżnikowanie może nie przynieść pożądanych rezultatów. Czas użytkowania opony będzie skrócony.
Prowadzenie pojazdu Zgodnie z przeznaczeniem opony Umieszczenie na osi kierowanej opony, która nie jest do tego przeznaczona, może utrudnić kierowanie, skutkując brakiem pełnej kontroli nad pojazdem.
Prowadzenie pojazdu Informowanie kierowcy o stanie nawierzchni Opony montowane na osi kierowanej jako pierwsze mają styczność ze zmieniającym się podłożem. Opony przeznaczone do tego typu osi muszą na bieżąco dostarczać kierowcy informacji na temat zmian warunków podłoża, takich jak pogorszenie przyczepności. Opony, które nie są przystosowane do montażu na osi kierowanej, mogą nie dostarczać (lub robić to wolniej) pewnych informacji na temat podłoża.
Zapewnianie komfortu
podczas prowadzenia pojazdu
Zgodnie z charakterystyką opon dla osi kierowanych: dopasowanie bieżnika i jednorodność W przypadku osi kierowanej jednorodność opon ma bardzo duże znaczenie. Oś kierowana znajduje się bliżej kierowcy, ma wpływ na działanie kierownicy itd. Opony przeznaczone do tego typu osi podlegają specjalnym procesom optymalizacji. Opony, które nie są przystosowane do montażu na osi kierowanej gorzej spełniają swe funkcje i mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania układu kierowniczego.
Przenoszenie
siły hamowania
Hamowanie: zależy od układu hamulcowego w pojeździe.
Oś kierowana spełnia ważną rolę w przypadku
nagłego hamowania.
Hamowanie z wykorzystaniem systemu
wspomagania hamowania
jest zapewnione przez oś napędową
Podczas nagłego hamowania następuje przeniesienie obciążenia na oś kierowaną: opony zamontowane na tej osi odgrywają zatem bardzo ważną role, wpływając na drogę hamowania pojazdu.
Opony, który nie są przeznaczone do montażu na tej osi, a które zostały na niej umieszczone, charakteryzują się gorszą skutecznością hamowania
Podczas hamowania z wykorzystaniem systemu wspomagania hamowania opony zamontowane na osi napędowej podlegają znacznym obciążeniom (bieżnik i karkas). Opony, które nie są przeznaczone do tego zastosowania, charakteryzują się gorszym przenoszeniem siły hamowania, a ich trwałość zmniejsza się.
Przenoszenie
momentu obrotowego silnika
Silnik: zależy od mocy silnika
i momentu obrotowego
Przyspieszenie pojazdu jest przenoszone na podłoże wyłącznie za pomocą opon zamontowanych na osi kierowanej. Opony, które nie są do tego przystosowane, nie są w stanie skutecznie przenosić momentu obrotowego silnika, a ich trwałość zmniejsza się.
Trwałość pozwalająca
ograniczyć koszty
Wpływ na przebieg opony Opony powinny być przystosowane do montażu na danej osi i do danego zastosowania pojazdu. Bieżnik, który nie jest przystosowany do wykorzystania na jednej z osi oraz opony wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem charakteryzują się mniejszym przebiegiem.
Trwałość pozwalająca
ograniczyć koszty
Wpływ na przebieg opony Opony wykorzystywane w samochodach ciężarowych znacznie wpływają na zużycie paliwa. Wybór odpowiedniej gamy opon i rodzaju bieżnika może doprowadzić do jego zmniejszenia. W przypadku niektórych zastosowań ograniczenie zużycia paliwa jest możliwe dzięki zastosowaniu opon o mniejszym oporze toczenia.
Opór toczenia zmniejsza się stopniowo wraz z używaniem opon. Należy jednak pamiętać o wymianie opon przed ich całkowitym zużyciem*, ponieważ może mieć to negatywny wpływ na zużycie paliwa.

*Całkowity poziom zużycia opony jest indywidualnie ustalany w przepisach lokalnych. Niezależnie od prawodawstwa i pory roku nie należy korzystać z opon o wysokości bieżnika mniejszej niż 1 mm (po przeprowadzeniu pogłębienia bieżnika).

Czynniki ryzyka powiązane z osią kierowaną mogą mieć wpływ na zmniejszenie przyczepności, łatwość prowadzenia pojazdu i szybkie pogorszenie stanu opony, co może skutkować jej przebiciem i utratą kontroli nad pojazdem.