Porady

Porady prawne

-1-

Niedozwolony montaż opon na jednej osi

Zabroniony jest montaż na jednej osi w układzie pojedynczym lub bliźniaczym następujących opon do samochodów ciężarowych:

 • opony różnych marek,
 • opony o różnych rozmiarach,
 • opony o różnych rodzajach zastosowań (szosowe, specjalne lub na śnieg - oznaczone M+S). Rodzaj zastosowania opony jest ważniejszy od rzeźby bieżnika,
 • opony o różnej konstrukcji (radialna lub diagonalna),
 • opony o różnych indeksach prędkości,
 • opony o różnych indeksach nośności.

Zapewnienie bezpiecznego montażu

Dozwolony jest montaż następujących opon o różnej rzeźbie bieżnika na jednej osi:

 • opony tej samej marki,
 • opony o tym samym rozmiarze,
 • opony o tej samej konstrukcji,
 • opony o tym samym rodzaju zastosowania,
 • opony o tym samym indeksie prędkości,
 • opony o tym samym indeksie nośności.

Firma Michelin zaleca montaż na jednej osi opon o tej samej rzeźbie bieżnika lub montaż w układzie bliźniaczym opon o tej samej rzeźbie bieżnika.

Zużycie opon

Głębokość głównych rowków w czterech punktach rozmieszczonych w jednakowej odległości na obwodzie opony nie może być mniejsza niż 1 mm dla więcej niż jednego z czterech punktów.

usure

Zgodnie z artykułem R.314-1 francuskiego kodeksu drogowego:

 • wszystkie pojazdy, z wyłączeniem maszyn wykorzystywanych do robót publicznych, muszą posiadać opony o wyraźnie widocznej rzeźbie bieżnika (na całej powierzchni toczenia);
 • powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna bieżnika nie może nosić śladów rozdarcia;
 • ścianki opony nie mogą posiadać głębokich uszkodzeń.

Kontrola zużycia

Kontrola opony powinna zawsze obejmować kilka miejsc.

Kontroli można dokonywać za pomocą miernika głębokości bieżnika lub znaczników zużycia ogumienia umieszczonych na ściance opony (o ile zostały użyte w danym modelu).

Po osiągnięciu wartości granicznej (określonej przepisami lub przez producenta opon) oponę należy wymienić.

W przypadku nieregularnego zużycia opony lub rozbieżności w zużyciu opon umieszczonych na tej samej osi należy udać się do serwisu.

Montaż opon po przeprowadzeniu pogłębiania bieżnika

Zgodnie z artykułem 4 francuskiego kodeksu drogowego (uchwała z dnia 24/10/94) dopuszcza się montaż opon po przeprowadzeniu pogłębiania bieżnika w części przedniej i tylnej samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony, tzn. pojazdów do przewozu osób lub materiałów niebezpiecznych.

pneus-recreuses

Montaż opon bieżnikowanych

Nowe przepisy z dnia 16 stycznia 2004 r. określają zasady montażu opon bieżnikowanych dopuszczonych do użytku zgodnie rozporządzeniem nr 109, według którego:

Montaż opon bieżnikowanych na jednej osi:

Bieżnikowane opony do samochodów ciężarowych muszą mieć następujące wspólne cechy:

 • marka karkasu i podmiot przeprowadzający bieżnikowanie,
 • rozmiar opon,
 • konstrukcja opon,
 • indeks prędkości i nośności,
 • przeznaczenie/warunki użytkowania.

ZABRANIA się montażu na jednej osi opon bieżnikowanych różnych marek, niezależnie od producenta karkasu.

ZEZWALA się na montaż opon bieżnikowanych tej samej marki, niezależnie od producenta karkasu.

Montaż mieszany (opona nowa/bieżnikowana) na jednej osi:

Montaż MIESZANY opon jest możliwy wyłącznie w następujących przypadkach:

 • Opona bieżnikowana i nowa są tej samej marki.
 • Karkasy są tej samej marki (dla opony nowej i bieżnikowanej).
 • Nowe i bieżnikowane opony do samochodów ciężarowych muszą mieć następujące wspólne cechy:
  • marka karkasu i podmiot przeprowadzający bieżnikowanie,
  • rozmiar opon,
  • konstrukcja (radialna lub diagonalna),
  • indeks prędkości i nośności
  • przeznaczenie/warunki użytkowania (drogowe, uniwersalne, do jazdy po śniegu - oznaczenie M+S).
schema-legende

Francuskie przepisy nie odnoszą się do RZEŹBY bieżnika. W związku z tym dopuszcza się montaż na jednej osi opon bieżnikowanych lub nowych o różnej rzeźbie. Firma Michelin nie zaleca jednak tego sposobu montażu.

Opony MICHELIN Remix® są przeznaczone do montażu na osi napędowej i osiach przeczep. Nie zaleca się montażu opon MICHELIN MICHELIN Remix® na pierwszej osi kierowanej w pojazdach z napędem silnikowym.

Uwaga: warunki użytkowania związane z rzeźbą bieżnika muszą być takie same, patrz oznaczenie M+S. Firma Michelin jest producentem nowych i bieżnikowanych opon do samochodów ciężarowych. Proces bieżnikowania MICHELIN (w technologii REMIX lub RCX) przeprowadza się wyłącznie z użyciem karkasu firmy MICHELIN. W związku z tym opony bieżnikowane MICHELIN mogą być wykorzystywane na jednej osi razem z oponami nowymi.

Naprawa opon

W całym cyklu użytkowania opony poddawane są wielu obciążeniom i mogą zostać uszkodzone na różne sposoby.

Zlekceważenie ryzyka związanego z uszkodzeniem opony może skutkować poważnymi konsekwencjami. W niektórych przypadkach opony do samochodów ciężarowych MICHELIN mogą być naprawiane. Możliwość ta została uwzględniona w procesie ich tworzenia.

Nie wszystkie uszkodzenia można naprawić.

Naprawy powinny być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane osoby. Osoba podejmująca się naprawy jest odpowiedzialna za powodzenie i jakość naprawy.

Czynności naprawcze zawsze poprzedzana są demontażem opony i przeprowadzeniem przez fachowca dokładnych testów struktury zewnętrznej i wewnętrznej.

Długość życia produktu

Opony produkowane są z różnego rodzaju materiałów i elementów, a ich właściwości zmieniają się wraz z upływem czasu. Zmiany te zależą od warunków przechowywania (temperatura, wilgotność, miejsce przechowywania itd.) i eksploatacji (prędkość, ciśnienie, stan dróg itd.) opon.

Czynniki wpływające na starzenie się opon są zmienne i nie jest łatwo je zmierzyć. W związku z tym firma Michelin zaleca przeprowadzanie regularnych kontroli ogumienia przez użytkowników, a także odpowiednio wykwalifikowane osoby, które ocenią możliwość dalszego wykorzystania opony.

Kontrole przeprowadzane w serwisie powinny odbywać się co najmniej raz w roku w przypadku opon użytkowanych przez 5 lat oraz opon, które mają ponad 8 lat.

Winter regulations

Country Depth of tread pattern Requirement to use tires with M+S or 3PMFS symbols Use of chains Definition of winter period
Austria 5 mm (radial)
6 mm (diagonal)
YES
Drive axles only
Authorised on drive axle tyres, minimum 2 mm From 01/11 to 15/04 for trucks and 01/11 to 15/03 for coaches
Belgium 1.6 mm NO Authorised in winter conditions  
Bosnia & Herzegovina 4 mm YES
Drive axles only
In the absence of an M+S / 3PMSF symbol on the tyres, chains are obligatory along with a shovel and a bag of sand in the vehicle From 15/11 to 15/04
Croatia 4 mm YES
Drive axles only
Authorised in the absence of M+S / 3PMSF tires, minimum 4 mm Definition of winter conditions: snow-, ice- or slush-covered roads, or forecasts of these conditions
Czech Republic 5 mm YES
Drive axles only
Authorised in the absence of M+S / 3PMSF tyres, minimum 6 mm. Obligatory when indicated on road signs From 15/11 to 30/04 or when indicated on road signs
Denmark 1 mm NO Authorised  
Finland 1.6 mm NO Authorised in winter conditions Studded tyres can be used from 01/11 to 31/03
France 1 mm NO Authorised Studded tyres can be used from the Saturday preceding 01/11 until the last Sunday in March
Germany 1.6 mm YES
Drive axles only
Authorised
Speed limited to 50 km/h
Definition of winter conditions: snow-, ice- or slush-covered roads, or forecasts of these conditions
Greece 2 mm on the drive axles and 1.6 mm on all the others NO Chains compulsory when indicated on road signs Chains compulsory when indicated on road signs
Hungary 1.6 mm if the tire dimension is < 750 mm, 3 mm if it is > 750 mm NO Chains compulsory when indicated on road signs  
Italy 1.6 mm NO Compulsory in the absence of M+S / 3PMSF tires, when indicated on road signs Chains compulsory when indicated on road signs
Kosovo 4 mm YES
Drive axles only
Compulsory in winter conditions Definition of winter conditions: snow-, ice- or slush-covered roads, or forecasts of these conditions
Luxembourg 1.6 mm YES
Drive axles only
  Definition of winter conditions: snow-, ice- or slush-covered roads, or forecasts of these conditions
Macedonia 6 mm on the drive axles and 4 mm on the others. YES
All axles
In the absence of an M+S / 3PMSF symbol on the tyres, chains of minimum 4 mm are obligatory, along with a shovel and bag of sand in the vehicle From 15/11 to 15/03
Montenegro 4 mm YES
Drive axles only 
Chains, shovel and bag of sand when roads are snow-covered From 1/11 to 1/04
Netherlands 1.6 mm NO NOT authorised  
Norway 5 mm YES(1)
All axles, including lift axles
Authorised with a requirement to use 3 to 7 pairs of chains depending on the number of axles From 15/11 to 31/03
Poland 1.6 mm (3 mm for coaches) NO Chains compulsory when indicated on road signs Chains compulsory when indicated on road signs
Portugal 1 mm NO Chains compulsory when indicated on road signs  
Romania 1.6 mm YES Authorized on drive axles From 15/11 to 15/03
Russia 4 mm YES(1)
All axles(2)
Authorised The reference period is from  1/12 to 28/02. But any federal subject can extend this period if necessary
Serbia 4 mm YES
Drive axles only
Chains compulsory on at least 2 drive wheels along with a shovel From 01/11 to 01/04
Slovakia 3 mm YES
Drive axles only
Authorised in the absence of M+S / 3PMSF tires or if indicated on road signs From 15/11 to 31/03
Slovenia 4 mm YES
Drive axles only
Authorised in the absence of M+S / 3PMSF tires, minimum 3 mm From 15/11 to 31/03
Spain 1.6 mm NO Chains compulsory when indicated on road signs Truck traffic can be stopped by the authorities depending on driving conditions
Sweden 5 mm YES(1)
Drive axles
Authorised From 01/12 to 01/04
Switzerland 1.6 mm NO Chains compulsory when indicated on road signs  
Turkey 4 mm YES
Drive axles(3)
Authorise From 01/12 to 01/04
UK 1 mm NO Not compulsory From 01/12 to 01/04
Other EU countries 1.6 mm NO Chains compulsory when indicated on road signs In some countries, chains or winter tires can be compulsory as dictated by road signs
(1) The tires must be specifically designed for winter conditions.
(2) On trailer axles as of 2015.
(3) On trailer axles in the future.
Provided for informational purposes only, may be subject to changes in local regulations.

The M+S symbol is a manufacturer’s independent statement based on their own non-regulatory standards.
The Alpine (3PMSF) symbol is awarded if the tire passes a traction test in winter conditions performed in accordance with UNECE Regulation 117.
The test results are tangible and comparable. 3PMSF is the only real standard for measuring winter mobility.

Oznaczenie E2

Opony produkowane przez firmę Michelin są tworzone tak, aby sprostać warunkom panującym na obszarach, w których są one sprzedawane i używane. Opony firmy MICHELIN wykorzystywane na terenie Europy posiadają oznaczenie „E2”, które świadczy o tym, że opony są przystosowane do warunków panujących w następujących krajach:

Albania

Niemcy

Andora

Austria

Białoruś

Belgia

Bośnia i Hercegowina

Chorwacja

Dania

Hiszpania

Estonia

Wyspy Owcze

Finlandia

Francja

Gruzja

Grecja

Grenlandia

Węgry

Irlandia

Islandia

Włochy

Kazachstan

Łotwa

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Macedonia

Mołdawia

Monako

Norwegia

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Wielka Brytania

Rosja

San Marino

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Szwajcaria

Czechy

Ukraina

Watykan

Jugosławia

Oznaczenie FRT

Oznaczenie „FRT” (pkt 3.1.15 Oznaczenie w Regulaminie nr 54) dotyczy opon przeznaczonych specjalnie dla osi nośnych (opony przeznaczone do osi wleczonych)..

Powyższe regulacje odnoszą się do wszelkich nowych opon używanych na terenie Europy. Oznacza to, że opony posiadające oznaczenie FRT posiadają homologację wyłącznie do montażu na osiach nośnych i nie mogą być stosowane z innymi typami osi.

Firma Michelin nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania opon niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Pogłębianie bieżnika

Regulacje europejskie

Kraj Ograniczenia w użytkowaniu opon z pogłębianym bieżnikiem Usunięcie warstwy gumy w zależności od stopnia zużycia (poza war. zim.)
Głębokość minimalna Uwagi
NIEMCY Zabronione dla
 osi kierowanych autokarów o prędk. przekr. 100 km/h
1,6 mm  
AUSTRIA Zabronione dla
 wszystkich osi kier. wszelkich sam. cięż.
2 mm  
BELGIA Brak 1,6 mm  
BUŁGARIA Zabronione dla
 wszystkich osi kier. wszelkich sam. cięż.
1,6 mm  
CHORWACJA Brak 1,6 mm  
DANIA Brak 1 mm  
HISZPANIA Brak brak  
ESTONIA Brak 1,6 mm  
FINLANDIA Brak 1,6 mm  
FRANCJA Brak 1 mm  
GRECJA Brak 2 mm  
WĘGRY Zabronione dla osi w ukł.
poj. w autokarach i autobusach
5 mm dla autokarów i autobusów
 o śr. opon > 750 mm
 3 mm dla innych autokarów i autobusów
 1,6 mm dla innych poj. silnikowych
 
WŁOCHY Brak 1,6 mm  
ŁOTWA Brak 1,6 mm  
LITWA Brak 1 mm  
LUKSEMBURG Brak 1 mm dla pojazdów ciągnionych
 1,6 mm dla pojazdów silnikowych
 
NORWEGIA Brak 1,6 mm  
HOLANDIA Brak brak  
POLSKA Zabronione dla osi w ukł. poj.
 w autokarach o prędk. przekr. 100 km/h
3 mm dla autokarów o prędk. przekr. 100 km/h
 1,6 mm dla wszelkich innych pojazdów
 
PORTUGALIA Brak    
RUMUNIA Brak 1,6 mm  
ROSJA Zabronione dla
 wszystkich osi kier. wszelkich sam. cięż.
2 mm dla autokarów i autobusów
 1 mm dla innych samochodów ciężarowych
 
SERBIA Brak 2 mm  
SŁOWACJA Brak 1,6 mm  
SŁOWENIA Brak 1,6 mm  
SZWECJA Brak 1,6 mm Opony zewn. w ukł. bliżn. Brak głęb. min. poza okresem zimowym.
SZWAJCARIA Brak 1,6 mm  
CZECHY Zabronione dla osi
 kierowanych w autokarach i autobusach
1,6 mm  
TURCJA Brak 1,6 mm  
WIELKA BRYTANIA Brak 1 mm  
UKRAINA Zabronione dla
 wszystkich osi kier. wszelkich sam. cięż.
2 mm dla autokarów i autobusów
 1 mm dla innych samochodów ciężarowych