Produkty

Większy komfort

-1-

Usługa MICHELIN Remix® to gwarancja bieżnikowania karkasu dzięki rejestracji w systemie MICHELIN eRemix przeprowadzanej podczas przekazywania produktu dystrybutorowi. Oferta obejmuje opony o różnych profilach:

Skontaktuj się z nami lub ze swoim dystrybutorem.

rechapage_nominatif_reference

Jeśli karkas opony MICHELIN zostanie poważnie uszkodzony (przebicie, zniszczenie itd.), co uniemożliwi bieżnikowanie, firma Michelin zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany karkasu (3).

Klient otrzymuje opony MICHELIN Remix®, płacąc wyłącznie za samą usługę bieżnikowania(4).

Oferta obejmuje opony MICHELIN 315/80 R 22.5 X Works XZY, X Works XDY wyprodukowane w 2013 roku i oddane do bieżnikowania MICHELIN Remix przed 31 grudnia 2015 roku

Gwarancja bieżnikowania jest również ważna w odniesieniu do opon zamontowanych w nowych pojazdach ciężarowych stanowiących ich pierwsze wyposażenie.

  1. Sprawdź, czy opony MICHELIN zostały wyprodukowane między 2012 a 2013 rokiem (oznaczenie daty produkcji, DOT).
  2. Zwróć się do dystrybutora z prośbą o przekazanie opon w celu przeprowadzenia bieżnikowania w technologii MICHELIN Remix, wskazując nazwę i adres firmy.
  3. Otrzymasz oponę MICHELIN Remix, płacąc wyłącznie za usługę bieżnikowania.(4).

(3)Z oferty wyłączone są karkasy, w przypadku których identyfikacja nie jest możliwa (niewyraźne oznaczenia marki, rzeźby, rozmiaru i daty produkcji) a także opony wcześniej zszorstkowane częściowo lub w całości oraz bieżnikowane.

(4)Zgodnie z warunkami ustalonymi wraz z dystrybutorem podczas przekazywania opony do bieżnikowania.