Produkty

Większy komfort

-1-

Skorzystaj z trwałości i bezpieczeństwa opon MICHELIN X® WORKS™ I zapewnij sobie całkowity spokój dzięki Gwarancji na Uszkodzenia

Większość uszkodzeń opon pojawia się przy codziennym użytkowaniu podczas dostaw na place budowy. Dlatego MICHELIN proponuje Państwu skorzystać z trwałości i bezpieczeństwa opon MICHELIN X® WORKS™, zapewniając całkowity spokoj dzięki Gwarancji na Uszkodzenia, obejmującej opony zakupione u Dilera(2) lub zamontowane na nowym pojeździe.

W przypadku udzkodzenia opony, MICHELIN zwraca Państwu w postaci faktury korekty za pośrednictwem Dilera(2) zryczałtowaną wartość opony obliczoną na podstawie jej zużycia(3).

Skorzystanie z oferty jest bardzo proste: wystarczą 4 kliknięcia w mniej niż 30 sekund(4) !

  1. Zakupili Państwo nowe opony MICHELIN X® WORKS™(1) u swojego sprzedawcy(2) lub posiadacie je zamontowane na nowym pojeździe
  2. Zalogujcie się lub zarejestrujcie na MyPortal
  3. Zarejestrujcie wasze opony na MyPortal zgodnie ze wskazówkami
  4. Wasze zgłoszenie do la Garantie Dommage Gwarancji na Uszkodzenia

Do pobrania Ulotka w PDF zawierająca Ogólne Warunki Oferty:

(1)Opony z gamy MICHELIN X® WORKS™ w rozmiarach 13 R 22.5, 315/80 R 22.5, 295/80 R 22.5 lub z gamy MICHELIN XZY 3 w rozmiarach 385/65 R2 2.5 lub 425/65 R 22.5
(2) Profesjonalny sprzedawca opon posiadający bezpośrednie konto kupieckie w Michelin
(3) Dla DOT > 0111
(4) Przy zarejestrowaniu każdej opony przez MyPortal

Usługa MICHELIN Remix® to gwarancja bieżnikowania karkasu dzięki rejestracji w systemie MICHELIN eRemix przeprowadzanej podczas przekazywania produktu dystrybutorowi. Oferta obejmuje opony o różnych profilach:

Skontaktuj się z nami lub ze swoim dystrybutorem.

rechapage_nominatif_reference

Jeśli karkas opony MICHELIN zostanie poważnie uszkodzony (przebicie, zniszczenie itd.), co uniemożliwi bieżnikowanie, firma Michelin zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany karkasu (3).

Klient otrzymuje opony MICHELIN Remix®, płacąc wyłącznie za samą usługę bieżnikowania(4).

Oferta obejmuje opony MICHELIN 315/80 R 22.5 X Works XZY, X Works XDY wyprodukowane w 2013 roku i oddane do bieżnikowania MICHELIN Remix przed 31 grudnia 2015 roku

Gwarancja bieżnikowania jest również ważna w odniesieniu do opon zamontowanych w nowych pojazdach ciężarowych stanowiących ich pierwsze wyposażenie.

  1. Sprawdź, czy opony MICHELIN zostały wyprodukowane między 2012 a 2013 rokiem (oznaczenie daty produkcji, DOT).
  2. Zwróć się do dystrybutora z prośbą o przekazanie opon w celu przeprowadzenia bieżnikowania w technologii MICHELIN Remix, wskazując nazwę i adres firmy.
  3. Otrzymasz oponę MICHELIN Remix, płacąc wyłącznie za usługę bieżnikowania.(4).

(3)Z oferty wyłączone są karkasy, w przypadku których identyfikacja nie jest możliwa (niewyraźne oznaczenia marki, rzeźby, rozmiaru i daty produkcji) a także opony wcześniej zszorstkowane częściowo lub w całości oraz bieżnikowane.

(4)Zgodnie z warunkami ustalonymi wraz z dystrybutorem podczas przekazywania opony do bieżnikowania.