Usługi

MICHELIN ONCall

-1-

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

• Stawka 50 € za obsługę zgłoszeń na terenie kraju i zryczałtowana stawka 80 € w przypadku awarii za granicą.
• Wybór opon po cenach z europejskiego cennika MICHELIN ONCall.
• Stałe stawki napraw opon we wszystkich strefach, włącznie z autostradami na terenie Francji i Włoch.
• Szybkie i dokładne rozliczanie usług.

MONITOROWANY CZAS INTERWENCJI

• W 2016 r. interwencja w Europie trwała średnio: 2 godziny 24 minuty(1) do przywrócenia pełnej sprawności pojazdu.
• Pomoc drogowa na trasie lub w najbliższym serwisie.
• Jeden telefon w całej Europie lub jedno kliknięcie w MyAccount.
• Usługa na żądanie, 24/7 i bez podpisywania umowy. Wystarczy rejestracja na MyAccount.

SZEROKA, ŁATWO DOSTĘPNA SIEĆ PROFESJONALISTÓW

• Sieć 3000 wyselekcjonowanych przez Michelin specjalistów od opon,
• Zapewniających wysokiej jakości usługi,
• Przyjmujących zgłoszenia w 34 krajach Europy(2),
• Dedykowany kontakt

MONITOROWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM

• Osoba kontaktowa informuje Cię o przyjęciu zgłoszenia i czasie oczekiwania na pojazd serwisowy.
• Kierowca jest telefonicznie informowany o kolejnych etapach interwencji.
• Monitorowanie w czasie rzeczywistym na MyAccount z pełnym raportem obsługi.

CENY WAŻNE W CAŁEJ EUROPIE

Capture

Cena nowych i bieżnikowanych opon konkurentów w tym samym rozmiarze wynosi 75% ceny MICHELIN OnCALL opon dla marek BFGoodrich, Bridgestone, Continental,
Goodyear, Kormoran, Laurent Retread, Taurus, 60% ceny dla opon Apollo, Aurora, Barum, Brisa, Ceat, Dayton, Dębica, Dunlop, Firestone, Formula, Fulda, Hankook,
Kelly, Mitas, Nordman, Orium, Pirelli, Riken, Sava, Semperit, Teamstar, Tigar, Uniroyal oraz 50% dla pozostałych marek. Ceny będą podlegać korektom zgodnie
ze zmianami cen nowych opon.
Naprawy opon będą rozliczane według rzeczywistych kosztów. Wymiana zaworu: 12 €. W przypadku złomowania opony i naliczenia kosztów usługi przez
usługodawcę, usługa będzie podlegać refakturowaniu w ustalonej kwocie 10 €. Nie dotyczy krajów, w których pobiera się opłatę za odbiór i utylizację zużytych
opon przy zakupie nowych. Termin płatności faktur: 45 dni od końca miesiąca wystawienia faktury. Wcześniejsze płatności nie powodują naliczenia zniżek ani
odsetek. Za opóźnienie w płatności należne są maksymalne odsetki za opóźnienie oraz może zostać naliczona jednorazowa ryczałtowa opłata 40 € tytułem
kosztów dochodzenia należności.
(1) Średni czas obliczony w oparciu o łączną liczbę interwencji MICHELIN ONCall w Europie w 2016 r. (2) 34 kraje europejskie: Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria,
Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. (3) Pakiet usług obejmuje koszt dojazdu mobilnego serwisu na nieograniczonym dystansie,
odkręcenie i przykręcenie koła, montaż i demontaż opony. Stała opłata dodatkowa w wysokości 350 € za interwencję na autostradach i drogach o ograniczonym dostępie we Francji +
265 € za oponę; 200 € za interwencję na autostradach we Włoszech. (4) Wszystkie usługi nieuwzględnione w pakietach ON THE ROAD i STOP & GO będą refakturowane według rzeczywistych
poniesionych kosztów, np. holowania, zastosowania podnośnika, skorzystania z płatnego parkingu, opłat drogowych, wyważania, naprawy, wymiany felgi i różnych części, takich jak
zawory i przedłużki zaworowe, koszty związane z zabezpieczeniem czynności (m.in. oznakowanie, patrol autostrady), jak również kosztów poniesionych z powodu udzielenia przez
klienta nieprawidłowych informacji. (5) W zależności od miejsca unieruchomienia pojazdu.