Usługi

Michelin Tire Care

-1-
Michelin Tire Care Łatwiejsze zarządzanie oponami dzięki cyfrowym narzędziom do diagnostyki

Dokładny pomiar ciśnienia w 5 minut miernikami połączonymi Bluetooth ze smartfonem.

Zintegrowane zarządzanie pracą warsztatu dzięki raportom on-line.

PRZEGLĄD

Kontrola ciśnienia, zużycia i stanu opon wszystkich marek w warsztacie w zaledwie 5 minut.

REAGOWANIE

Alerty powiadomią Cię o konieczności przeprowadzenia niezbędnych czynności na oponach w pojeździe.

PRZEWIDYWANIE

Dzięki raportom warsztat ustali harmonogram czynności na oponach, takich jak pompowanie, pogłębianie bieżników, obrót na feldze... a także ustali zapotrzebowanie na opony.

NADZOROWANIE

Dysponujesz informacjami niezbędnymi do zoptymalizowania budżetu na opony i zarządzania ich zapasami.

awaria mniej na każde 1 000 000 km

więcej gumy do zużycia

mniej zużytego paliwa

2 OPCJE dla większej dokładności i łatwości obsługi

Dokładne zarządzenie zapasami opon dzięki chipom RFID

Szybsza kontrola ciśnienia powietrza w oponach dzięki systemowi TPMS